Politica de confidentialitate si de Securitate a prelucrarii datelor cu caracter personal

ELMET GROUP METAL & ELECTRIC  trateaza cu foarte mare importanță relația cu clienții,  furnizorii, angajații, precum și cu vizitatorii și alte părți interesate.

Compania ofera un nivel adecvat de protecție a prelucrării datelor cu caracter personal pentru a-și menține și îmbunătăți relațiile de afaceri, încrederea și reputația.

Politica de confidențialitate respectă principiile Regulamentului General al Uniunii Europene privind protecția persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestora 679/2016 (denumit în continuare “GDPR”).

Regulamentul are ca scop  protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice din UE în contextul globalizării economiei și digitalizării comunicațiilor, în special dreptul acestora la protecția datelor cu caracter personal.

GDPR pune transparența și legalitatea prelucrărilor ca principii de referință pentru a oferi indivizilor informaţiile și controlul de care au nevoie atunci când le sunt prelucrate datele cu caracter personal.

Politica de confidențialitate urmărește să ofere un cadru aplicat la nivel internațional în cadrul companiei pentru a atinge un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, în beneficiul tuturor părților implicate.