Investitii prin POR 2014-2020

Derulare proiect „Creșterea performanței în afaceri a întreprinderii
ELMET GROUP METAL & ELECTRIC SRL”

ELMET GROUP METAL & ELECTRIC SRL, cu sediul în București Sectorul 1, Strada JIULUI, Nr. 2A, camera 2, Etaj 3, cod poștal 013219, derulează proiectul „Creșterea performanței în afaceri a întreprinderii ELMET GROUP METAL & ELECTRIC SRL”, în baza contractului de finanțare nr. 3711/30.01.2019, cod SMIS 110465, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Autoritatea de Management este Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Organismul Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea economică durabilă și creșterea avantajului competitiv pe piață al întreprinderii ELMET GROUP METAL & ELECTRIC SRL prin diversificarea producției în domeniul Fabricarea aparatelor de control și distribuție a electricității, domeniu identificat în Strategia Națională de Competitivitate.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Dezvoltarea durabilă a sectorului productiv al societății prin inovație de produs și de proces ca urmare a achiziționării de active corporale și necorporale performante.
2. Realizarea proiectului de investiții prin valorificarea oportunității de accesare a fondurilor nerambursabile.
3. Obținere avantaj competitiv pe piață prin certificare sistem de management, certificare produs și participare la târg internațional de profil, în calitate de expozant.
Valoarea totală a proiectului este de 6.071.732,39 lei, asistența financiară nerambursabilă este de 3.101.320,02 lei din care 2.636.122,02 lei reprezintă contribuția din FEDR și 465.198,00 lei reprezintă valoarea acordată din bugetul național.
Proiectul se implementează în Regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, județul Dâmbovița, în perioada 19.01.2017 – 31.10.2021.

Rezultatele proiectului:

Rezultat 1
12 active corporale achiziționate
1 activ necorporal achiziționat
1 produs inovativ
1 proces inovativ

Rezultat 2
1 Proiect elaborat si implementat în conformitate cu cerințele POR 2014 – 2020

Rezultat 3
1 sistem de management certificat
1 produs certificat
1 participare la un târg internațional de profil, în calitate de expozant

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de
Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României